Usługi

Określamy wartość nieruchomości
czyli
wartość prawa własności lub innych praw do nieruchomości.

Opinię o wartości nieruchomości sporządzamy na piśmie w formie operatu szacunkowego.

Wykonujemy wyceny:
– nieruchomości mieszkaniowych (działki pod zabudowę mieszkalną, nieruchomości zabudowane budynkami, lokale mieszkalne),
– nieruchomości komercyjnych (grunty przeznaczone pod zabudowę usługową, nieruchomości zabudowane o funkcji usługowej, lokale użytkowe),
– nieruchomości leśnych i rolnych (w tym wycena wartości drzew w oparciu o szacunek brakarski),
– części składowych nieruchomości i nakładów.

Close Menu