Cele wyceny

(przykładowe)

– nabycie, sprzedaż, zamiana
(wartość służy m.in. jako pomoc nabywcy przy negocjowaniu racjonalnej ceny zakupu zaś przyszłym sprzedającym przy ustaleniu możliwej do zaakceptowania ceny sprzedaży, wielkość wejściowa do przetargu)
– podatkowe
– do amortyzacji środków trwałych
– zabezpieczenie wierzytelności
– podział majątku
– wniesienie aportu do spółki
– odszkodowania z różnego tytułu
– wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami ( np. ustalenie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, opłaty adiacenckie itp.)
– opłata planistyczna.

Close Menu