Zajmujemy się wyceną nieruchomości od 2000 r.

Posiadamy doświadczenie w wycenach nieruchomości różnego typu (nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane, nieruchomości lokalowe, nieruchomości budynkowe).

Wyceniamy prawo własności nieruchomości jak też inne prawa do nieruchomości, takie jak np.
-prawo użytkowania wieczystego,
-spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
-służebność gruntowa,
-służebność przesyłu i inne.

Sporządzamy wyceny zgodne z zasadami określonymi przez przepisy prawa oraz etykę zawodową.
Naszym priorytetem jest szczególna dbałość o zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług.

Close Menu